Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 174 obiekty/57 002 skanów
Liczba wyników: 12
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Paprzycki Józef | 1890–? | ze zbiorów Bogumiły Grzechowiak, Oborniki

Liczba obiektów w kolekcji: 12
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Józef Paprzycki urodził się w 1890 roku w Maniewie koło Obornik. Przed I wojną światową uczył się fachu rzeźnickiego i uzyskał prawo do wykonywania zawodu, co potwierdzają dwie niemieckie książeczki zawodowe z lat 1908 i 1911. Kiedy ruszył do powstania wielkopolskiego, nie był już tak młody, jak wielu jego towarzyszy walki. Dobiegał trzydziestki i służył w wojsku niemieckim, skąd pochodzi kartonowa fotografia w niemieckim mundurze. Nie zachowały się dokumenty potwierdzające jego udział w powstaniu, nie figuruje w oficjalnych spisach powstańców, nie był odznaczony żadnym medalem, być może wcale się o to nie starał. W domu o powstaniu nie mówił nic, albo bardzo mało, kilka faktów z jego życia zna jedynie jego wnuczka z przekazów swego ojca, syna Józefa Paprzyckiego (dziadek zmarł, kiedy miała 4 lata). Jedynym śladem jego powstańczej przeszłości jest spis uczestników walk powstańczych oddziału kompanii obornickiej, którzy wyruszyli 7 stycznia 1919 roku pod Chodzież, gdzie pod numerem 79 zapisano nazwisko Józefa Paprzyckiego z Maniewa. Skan spisu znajduje się w Bibliotece Publicznej w Obornikach. Zdaniem rodziny Józef walczył w oddziale gołaszyńskim, co jest całkiem prawdopodobne, ponieważ Gołaszyn leży zaledwie 4,5 km od rodzinnego Maniewa.

Po zakończeniu powstania Józef Paprzycki osiadł w Ocieszynie, gdzie gospodarował na roli z żoną Marianną z domu Wojciechowską, którą poślubił w 1919 roku.

Świadectwo mistrzowski...

12.10.1911

Świadectwo mistrzowski...

12.10.1911

Świadectwo mistrzowski...

12.10.1911

Liczba wyników: 12
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...