Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 174 obiekty/57 002 skanów
Liczba wyników: 7
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Szymkowiak Ludwik | 1897–1981 | ze zbiorów Danuty M. Sobczyńskiej i rodziny Szymkowiaków, Poznań

Liczba obiektów w kolekcji: 7
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Ludwik Szymkowiak urodził się 21 sierpnia 1897 roku w Chrząstowie (pow. śremski) jako pierwsze z siedmiorga dzieci Józefa i Barbary z domu Jankowskiej. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej w szeregach, której walczył w latach 1916-1918. Do oddziałów powstańczych wstąpił 30 grudnia 1918 roku, przystępując do 1 kompanii śremskiej, z którą walczył o Śrem (od 30 grudnia 1918 roku do 2 stycznia 1919 roku). Następnie 6 stycznia 1919 roku wyruszył pod dowództwem ppor. Józefa Muślewskiego pod Zbąszyń, gdzie walczył w bitwie pod Strzyżewem. Niespełna dwa tygodnie później 18 stycznia 1919 roku został wraz z kompanią wycofany spod Zbąszynia i przeniesiony 6 lutego na front pod Rawicz. Tam walczył m.in. pod Miejską Górką i Sarnową. 23 lutego 1919 roku został wcielony do 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich (od 5 lutego 1920 roku 69. Pułk Piechoty Wojska Polskiego). Niemal rok później, 19 lutego 1920  roku został skierowany na kurs sanitarno-weterynaryjny, po skończeniu którego służył na froncie białoruskim wojny polsko-bolszewickiej jako sanitariusz. Dnia 20 czerwca 1920 roku otrzymał przydział do 68. Pułku Piechoty Wojska Polskiego, następnie 21 września tego samego roku do 14. Pułku Artylerii Ciężkiej, zaś od 1 kwietnia 1921 roku służył w 17. Pułku Artylerii Lekkiej, gdzie uzyskał awans na kaprala i objął dowództwo nad drużyną sanitarną. Służbę wojskową zakończył 12 lipca 1921 roku. 

Dnia 20 lutego 1925 roku ożenił się z Józefą Olejniczak, z którą prowadził gospodarstwo rolne w Miąskowie i wychowali sześcioro dzieci.  

Po wkroczeniu hitlerowców do Polski od września do października 1939 roku był więziony w Lesznie. 

Ludwik Szymkowiak zmarł 9 maja 1981 roku w Miąskowie i został pochowany na cmentarzu w Czerwonej Wsi. 

 

[opracowanie na podstawie wspomnień wnuczki Danuty Sobczyńskiej oraz: zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie (jednostki aktowe: 34/1126/0/-/5107, Koperta osobowa dowodów osobistych – Szymkowiak Ludwik 1951-1981; 34/458/0/-/6004, Szymkowiak Ludwik. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, 1958-1981); T. Jankowski, K. Gwincińska, B. Kaczmarek, Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej, Książ Wielkopolski 2018, s. 89-90; J. Wawrzyniak, Osieczna w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Osieczna 2008, s. 130, 167; idem, Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Śrem 2011, s. 131.]


Liczba wyników: 7
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...