Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Wyników  207,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Domki budnicze | MKZ, Archiwum rodziny Celichowskich

Budnikami w dawnych czasach nazywano handlarzy śledziami. Ich sąsiadujące z ratuszem od południa kramy (budy), dzisiaj zwane domkami budniczymi, w dawnych czasach były skromnymi, drewnianymi konstrukcjami ustawionymi w jednym rzędzie. Handlowano w nich nie tylko śledziami, ale także solą, powrozami, świecami i pochodniami. Sprzedawca podawał towar przez okienko umieszczono w drzwiach budy. W XVI wieku bezpieczeństwo pożarowe, ale także bliskie sąsiedztwo prymitywnych straganów z okazałym ratuszem, siedzibą władz miejskich, narzuciło przebudowę i upiększenie tej lichej śródrynkowej zabudowy. Około 1535 roku do fasad bud dostawiono murowane ganki wsparte na kolumienkach, które utworzyły jednolity ciąg podcieni. Później budnicy nadbudowali swoje kramy o część mieszkalną i w ten sposób powstał zespół połączonych z sobą wąskich, piętrowych, murowanych, podpiwniczonych domków, niekiedy bogato zdobionych piaskowcem. Po zniszczeniach wojennych podjęto decyzję o przywróceniu im dawnego wyglądu. Niestety, posługiwano się betonem wstydliwie pokrytym sgraffitowymi tynkami. Kilkanaście lat temu taką betonową ścianę „średniowiecznego” domku budniczego niespodziewanie obnażył pożar stajenki bożonarodzeniowej ustawionej nieopodal fasad kamieniczek.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Danuta Bartkowiak 


Wyników  207,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...