Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 705 obiekty/55 777 skanów
Liczba wyników: 29
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Fort Va Bonin | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji): Fort Va Bonin | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 29

Fort Va Bonin był fortem pośrednim nowego typu. Został wybudowany według projektu z 1889 roku przy drodze prowadzącej na Piłę. Jego zadaniem była obrona miasta od północy. Wyróżniał się połączeniem kaponier przeciwskarpy z resztą pomieszczeń fortecznych korytarzem przebiegającym pod suchą fosą. Krótko przed I wojną światową został zmodernizowany. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim magazyn uzbrojenia, w którym przechowywano m.in. pancerzownice Panzerfaust. W czasie walk w 1945 roku fort został nieznacznie uszkodzony i przetrwał do obecnych czasów, choć był systematycznie dewastowany. Zachowała się droga dojazdowa do fortu. Obecnie właścicielem obiektu jest Poznańskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", a fort stanowi ostoję nietoperzy. W ostatnich latach rozpoczęto prace rewitalizacyjne fortu i od niedawna została w nim udostępniona trasa turystyczna. Nad obiektem opiekę sprawuje Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji Kernwerk. W zbiorach miejskiego konserwatora zabytków w Poznaniu znajdują się tylko dwie fotografie fortu, pozostałe to zdjęcia schronów wybudowanych w jego pobliżu w latach 1887-88 i  1913-14.

Schron amunicyjny M2 V...

1976

Ruiny schronu M2 Va ni...

1976
Tytuł obiektu:

Ruiny schronu M2 Va nieopodal fortu Va Bonin

Data obiektu:

1976

Autor/Twórca:

Zygrfyd Ratajczak

Nazwa zespołu (kolekcji):

Fort Va Bonin | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Fasada schronu amunicy...

1976

Schron A2 Va nieopodal...

1976

Liczba wyników: 29
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...