Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 39 160 obiekty/53 158 skanów
Wyników  110,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B
0

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Katedra. Wykopaliska | 1946, 1951-56 | MKZ

Badania archeologiczne i architektoniczne w zniszczonej w czasie II wojny światowej katedrze prowadzono w latach 1946 i 1951-56 pod kierownictwem Krystyny Józefowiczówny. Ich wynikiem było odkrycie reliktów pierwszych dwóch katedr - przedromańskiej i romańskiej, oraz licznych reliktów późniejszych przebudów świątyni. Pozostałości najstarszej katedry zachowały się jedynie w postaci fundamentów korpusu nawowego i masywu zachodniego. Badania wykazały, że po jakimś czasie katedra została odbudowana na starych fundamentach, w tym czasie rozbudowano też w kierunku wschodnim westwerk. Świadczy o tym odsłonięty kawałek muru przesunięty o metr od muru starszego. Ten młodszy mur ma co prawda fundament wykonany z płytek okrzeskowych charakterystycznych dla okresu przedromańskiego, ale ściana na nim postawiona została zbudowana już z ciosów granitowych, co wskazuje na okres romański.
W 1038 roku w czasie najazdu Brzetysława katedra została doszczętnie zniszczona. Pierwsze źródła pisane po tej katastrofie opisują dopiero budowę nowego, już gotyckiego chóru przez biskupa Boguchwała w połowie XIII wieku, jednak wykopaliska ukazały nigdzie nie odnotowaną wielką, wcześniejszą przebudowę, a właściwie budowę całkiem nowej katedry jeszcze w stylu romańskim. W końcu XIV i na początku XV wieku trzynastowieczny chór został zastąpiony nowym, obejściowym, który następnie uległ barokowej przebudowie i w takim stanie dotrwał do 1945 roku, a krótko potem wraz z cała katedrą został zregotyzowany.
Zdjęcia z prowadzonych w katedrze badań archeologicznych to, prócz kilku fotografii wykopu w nawie, przede wszystkim… dziury w posadzce wiekowej budowli i kilkadziesiąt kamiennych fragmentów detali rzeźbiarskich pozyskanych w czasie wykopalisk i porządkowania katedry po zniszczeniach wojennych. Kolekcja dla koneserów i wszystkich tych, którzy chcą dotknąć historii prawdziwej.


Danuta Bartkowiak

Odkryta w czasie wykop...

1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Odkryta w czasie wykop...

1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Fragment gzymsu romańs...

03.1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Odkryta w czasie powoj...

1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop archeologiczny w...

1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop archeologiczny w...

1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop archeologiczny w...

1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop archeologiczny w...

1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy filarze w n...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy drugim fila...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Ściana z fragmentem po...

11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop archeologiczny w...

1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop archeologiczny w...

1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Fragment fundamentu dr...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy pierwszym f...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Fragment fundamentu dr...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Fragment drugiego fila...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Fragment fundamentu sz...

11.11.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Dolna część wykopu prz...

22.12.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Odsłonięta górna część...

22.12.1952
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Patena wydobyta z grob...

1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Górna część wykopu prz...

23.01.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy siódmym fil...

23.01.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy siódmym fil...

23.01.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy siódmym fil...

23.01.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy filarze sze...

16.02.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy filarze sze...

16.02.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Górna część wykopu prz...

16.02.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Górna część wykopu prz...

16.02.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy filarze czw...

11.03.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy dziewiątym ...

11.03.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy dziesiątym ...

11.03.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy jedenastym ...

11.03.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wykop przy jedenastym ...

11.03.1953
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wyników  110,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...