Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 39 160 obiekty/53 158 skanów
Wyników  119,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B
0

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Katedra. Kaplice | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji): Katedra. Kaplice | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 119

W czasie badań wykopaliskowych prowadzonych w poznańskiej katedrze po wojnie nie odnaleziono żadnych reliktów kaplic przedromańskich i romańskich. Żadnych wzmianek o kaplicach z tamtego okresu nie odnajdujemy również w źródłach historycznych. Kaplice pojawiają się stopniowo prawdopodobnie wraz z gotyckim korpusem nawowym katedry w 2. połowie XIV wieku. Pierwszą kaplicą, o istnieniu której wiemy na pewno, jest kaplica Królewska znajdująca się przy wieży południowej; w 1371 roku wspominana jest w źródłach w związku z jej poważnym uszkodzeniem. Wieniec kaplic otaczających nawy boczne oraz obejście nowego prezbiterium kształtuje się dopiero w początkach XV wieku.
Prawie wszystkie kaplice powstały z inicjatywy prywatnych fundatorów, zarówno duchownych jak i świeckich. Fundatorzy zapewniali pełne wyposażenie i zdobienie kaplic, zobowiązani byli również do ponoszenia kosztów związanych z ich remontem. Kaplice pełniły również funkcje rodzinnych grobowców.
W XVI i XVII wieku gotyckie kaplice zmieniają wystrój na renesansowy, a potem barokowy. Trudna sytuacja materialna dotychczasowych fundatorów spowodowana najazdem szwedzkim, spore zniszczenia świątyni dokonane przez najeźdźców, a także pożary budowli i powodzie, które nękały Ostrów Tumski, powodując podmywanie fundamentów katedry, nie pozostały bez wpływu na stan kaplic. Podupadłe i popadające w ruinę przeszły pod opiekę kapituły katedralnej.
Na przestrzeni wieków kaplice zmieniały patronów, wystrój, wyposażenie i układ. Pozostawały jednak miejscem, w których składano doczesne szczątki duchowieństwa i członków znamienitych rodów. Zniszczenia II wojny światowej na szczęście w małym stopniu dotknęły katedralnych kaplic, nie objęła ich także podjęta po wojnie regotyzacja. Dzisiaj możemy w nich oglądać barokowe ołtarze oraz piękne nagrobki i epitafia. Złota Kaplica, będąca mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zbudowana w stylu bizantyjskim z inicjatywy późniejszego biskupa Teofila Wolickiego i przy znaczącym nakładzie finansowym Edwarda hrabiego Raczyńskiego, stanowi dumę poznańskiej katedry.


Magdalena Grzelak-Grosz

Plan katedry z wieńcem...

Tytuł obiektu:

Plan katedry z wieńcem kaplic

Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra. Kaplice | MKZ

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Obraz Krzyszofa Bogusz...

01.1951
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Neoklasycystyczny ołta...

1973
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Kaplica św. Józefa z n...

1973
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Ołtarz w kaplicy św. C...

1919-1939
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Siedemnastowieczny obr...

1919-1939
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Barokowy ołtarz z obra...

1919-1939
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Predella przedstawiają...

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Rzeźby sakralne w kapl...

1945
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Barokowy ołtarz w kapl...

1973
Tytuł obiektu:

Barokowy ołtarz w kaplicy św. Cecylii w katedrze

Data obiektu:

1973

Autor/Twórca:

F. Maćkowiak

Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra. Kaplice | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Barokowy ołtarz w kapl...

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Późnobarokowy ołtarz w...

1973
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Późnogotycki krucyfiks...

04.07.1978
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Późnogotycki krucyfiks...

1999
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Późnogotycki krucyfiks...

1999
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Późnogotycki krucyfiks...

1999
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Dawna piaskowcowa tumb...

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Litografia przedstawia...

1942
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wnętrze Złotej Kaplicy...

1930
Tytuł obiektu:

Wnętrze Złotej Kaplicy w katedrze

Data obiektu:

1930

Autor/Twórca:

R.S. Ulatowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra. Kaplice | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Obraz Januarego Suchod...

11.1956
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Nisza północna z brązo...

1960
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Późnobarokowa, dwuskrz...

1968
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wyników  119,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...