Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Liczba wyników: 6
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Hotel Imperial | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1938 | MKZ

W 1938 roku Stefan Cybichowski wykonał tajemniczy projekt hotelu Imperial. Nie wiadomo, kto był zleceniodawcą projektu. Wiadomo natomiast, że hotel miał stanąć przy ul. 27 Grudnia 17, bo taki adres znajduje się na arkuszach ze szkicami Cybichowskiego. Tymczasem na działce pod ówczesnym numerem 17 (po II wojnie światowej zmienionym na numery 8/10) od 1892 roku znajdowała się kamienica dochodowa Teatru Polskiego, w której funkcjonował hotel Viktoria będący własnością dyrektora administracyjnego Teatru. Być może więc zlecenie nie dotyczyło budowy, lecz rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku, który po prawie 50 latach mógł wymagać gruntownego remontu. W tym przypadku zleceniodawcą był być może ów dyrektor lub jego spadkobiercy. Projekty pochodzą z 2. połowy 1938 roku, prawdopodobne jest zatem, że projekt nie został zrealizowany z powodu wybuchu wojny, ponieważ w żadnym z dostępnych źródeł nie ma śladu po istnieniu w międzywojennym Poznaniu hotelu o tej nazwie. Możliwe też, że prace rozpoczęto, ale ich nie ukończono. O tym, że projekt dotyczył kamienicy dochodowej Teatru świadczy jeden ze szkiców, na którym hotel sąsiaduje ze „składem towarów kolonialnych” Bogdana Leitgebera, który według Księgi adresowej z 1933 roku znajdował się w kamienicy pod numerem 6.

 

Ocalało kilka wiekoformatowych rysunków wykonanych tuszem na kalce. Szkice ukazują nowoczesne, modernistyczne detale wejścia i fasady. Gdyby projekt zrealizowano, w Poznaniu funkcjonowałby bardzo ciekawy hotel. Jednak działałby nadzwyczaj krótko – w czasie wojny kamenica została zniszczona i krótko po wojnie jako pierwsza w tej pierzei ulicy rozebrana, a na jej miejscu powstał skwer przed Teatrem.

 

Danuta Bartkowiak, Paweł Michalak

Projekt elewacji front...

22.09.1938

Liczba wyników: 6
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...