Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już: 50858 obiektów(y)
Wyników  45,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Zbiórka, czyli z rolnictwem na Tey | 1978 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Spektakl odbył się w nowej siedzibie kabaretu Tey, w kamienicy na narożniku Starego Rynku i ul. Woźnej. Zmienił się również skład zespołu, z którego odeszli Janusz Rewiński (przeniósł się do Warszawy) i Zbigniew Górny (został dyrektorem Poznańskiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji), dołączył natomiast Bohdan Smoleń, lider krakowskiego kabaretu Pod Budą, który stworzył z Zenonem Laskowikiem niezapomniany duet. Kierownikiem muzycznym został Hubert Szymczyński a scenografię zaprojektował Andrzej Mleczko. W programie wystąpili: Zenon Laskowik, Bohdan Smoleń, Aleksander Gołębiowski, Małgorzata Ostrowska, Grażyna Łobaszewska, Jerzy Garniewicz, Wojciech Michalski, iluzjonista Remigani, Aleksandra Jursza i zespół muzyczny Huberta Szymczyńskiego. Akcja toczyła się w Kole Wrotek, które zrzeszało trzy kategorie zawodników. Przynależność do każdej z nich zależała od postawy, stażu i wyników. Najniższą grupę tworzyli bezwrotkowcy, nieco wyżej plasowali się jeżdżący na jednej wrotce, wreszcie najwyższą kategorię stanowili trener i wrotmistrz, którzy mieli obie wrotki. Spektakl ukazywał ówczesny wyraźny podział polityczny na „my”, czyli społeczeństwo i „oni”, czyli władzę.

 

Magdalena Grzelak-Grosz


Wyników  45,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2018 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...