Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 981 obiekty/56 493 skanów
Wyników  259,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Księga rozliczeń finansowych | 1922–1925 | Teatr Wielki w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji: 259

31 sierpnia 1919 roku premierą Halki Stanisława Moniuszki Teatr Wielki w Poznaniu rozpoczął działalność w odrodzonej ojczyźnie. To wspaniały okres poznańskiej Opery, na deskach której wystawiano wtedy świetne spektakle z udziałem znakomitych artystów. Jednocześnie pierwsze lata to okres, w którym dyrekcja Teatru i jego pracownicy borykali się z trudnościami finansowymi związanymi z sytuacją gospodarczą młodego państwa. Dzięki prezentowanej w CYRYLU Księdze rozliczeń finansowych Teatru Wielkiego z pracownikami można poznać system rozliczeń, jaki funkcjonował w międzywojennej Operze, oraz wysokość gaż i tantiem. A że nawet wielcy artyści muszą z czegoś żyć, księga zawiera także spis i wysokość pożyczek zaciągniętych przez pracowników w kasie teatralnej i zapomogowej. To niezwykłe źródło pozwala pokazać funkcjonowanie Teatru jako instytucji kultury i miejsca pracy, ale także poznać skład ówczesnego zespołu Opery, od szeregowych pracowników do najjaśniejszych gwiazd. W tej księdze są równi, jak bardzo podobne są podstawowe potrzeby każdego człowieka.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Danuta Bartkowiak


Wyników  259,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...