Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Liczba wyników: 3
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

O powstaniu wielkopolskim | 1919, 1935, 1947 | ze zbiorów Michała Michałkiewicza

Liczba obiektów w kolekcji: 3
Grupa kolekcji: akcja: powstanie

Liczba książek o powstaniu wielkopolskim lub o poszczególnych jego aspektach rosła wraz z upływem czasu. Rok po zakończeniu powstania ukazało się drukiem sygnowane przez Wielkopolską Księgarnię Nakładową opracowanie Karola Rzepeckiego Powstanie Grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918 dedykowane „Cieniom Wielkopolan poległych za wolność”. W tym samym 1919 roku opublikowano jeszcze w Poznaniu książkę S. Rybki Zerwane pęta. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego 1918–1919, a w 1932 roku opracowanie Z. Wieliczki Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/1919. I to w zasadzie wszystko, co ukazało się zwartym drukiem w dwudziestoleciu międzywojennym. Krótko po II wojnie światowej w 1947 roku Związek Powstańców Wielkopolskich wydał I tom „Roczników Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Umieszczono w nim kilka tekstów historycznych o powstaniu różnych autorów i zadeklarowano, że teksty o tej tematyce będą się ukazywały w kolejnych latach w następnych tomach Roczników. Dwie z tych najwcześniejszych pozycji książkowych publikujemy niżej (Rzepeckiego i Rocznik), zdając sobie sprawę, że od tego czasu stan badań nad powstaniem wielkopolskim znacząco się zmienił i służyć one mogą jedynie jako pewien zapis stanu wiedzy w tamtych czasach i emocji, jakie niedawne wydarzenia ciągle jeszcze budziły.  Materiał uzupełnia tekst gen. Edwarda Rydza-Śmigłego opublikowany w czasopiśmie „Wiarus – organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, marynarki wojennej i korpusu ochrony pogranicza” z 1935 roku.

 

Danuta Bartkowiak


Liczba wyników: 3
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...