Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Wyników  55,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ

Stare Miasto ze Starym Rynkiem jako centralnym punktem to dzisiaj obszar ograniczony od północy ul. Armii Poznań, od zachodu torami kolejowymi i ul. Roosevelta, od południa ul. Królowej Jadwigi i od wschodu Wartą. Zasadniczo teren ten pokrywa się z zasięgiem okalających miasto zwartym pierścieniem dziewiętnastowiecznych pruskich fortyfikacji. Niezwykłość prezentowanej kolekcji polega na pokazaniu tego fragmentu miasta na przestrzeni wielu lat z perspektywy rzadko dostępnej dla jego mieszkańców – z lotu ptaka. Niektóre zdjęcia zostały wykonane z wieży ratusza lub dzwonnicy farnej, pozostałe z samolotu. Mimo że wiele fotografii jest bardzo słabej jakości, zdecydowaliśmy się na ich publikację ze względu na niedostępne z poziomu ulicy widoki Starego Miasta ujawniające siatkę urbanistyczną, ale także dachy domów, szczyty kamienic oraz oficyny, podwórza i ich zabudowania, do których na co dzień nie ma dostępu. Zdjęcia wykonane na przestrzeni kilkudziesięciu lat pokazują także zmiany w architektonicznej tkance Starego Miasta. Wielu budynków lub elementów architektonicznych widocznych na fotografiach już nie ma, np. komina stojącego na podwórzu szpitala przy ul. Szkolnej czy zbiornika gazu na Grobli, a puste place po zniszczonych w czasie walk o Poznań fragmentach zabudowy, np. obok Muzeum Narodowego lub w okolicach narożnika ulic: Żydowskiej, Stawnej i Wronieckiej, wypełniła nowoczesna architektura, która zmieniła charakter okolicy. Zanim to się jednak stało, wykonano tych kilkadziesiąt zdjęć, które umożliwiają obejrzenie miasta sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat z ptasiej perspektywy. To bardzo ciekawe doświadczenie.

Magdalena Grzelak-Grosz

Stare Miasto w kierunk...

1926

Widok z wieży kościoła...

10.1955

Widok z wieży farnej n...

1961

Stare Miasto z lotu pt...

1973

Kościół Franciszkanów ...

1973

Widok z wieży ratusza ...

05.1980

Widok z wieży ratusza ...

05.1980
Tytuł obiektu:

Widok z wieży ratusza na ul. Wroniecką

Data obiektu:

05.1980

Autor/Twórca:

W. Starzycki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Wyników  55,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...