Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 175 obiekty/57 003 skanów
Wyników  191,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Blok śródrynkowy | MKZ

Do 1945 roku najważniejszymi budynkami w wewnętrznej zabudowie Starego Rynku były ratusz, Waga Miejska (rozebrana w 1890 roku i zastąpiona pruskim Nowym Ratuszem) i Odwach, a blok śródrynkowy uzupełniały sukiennice, arsenał, jatki rzeźnicze i chlebowe, domki budnicze od wschodu i kilkupiętrowe kamienice od południa. Zniszczenia spowodowane II wojną światową zmieniły ten układ urbanistyczny. Zrujnowaniu, a w konsekwencji rozebraniu uległy arsenał, sukiennice i jatki rzeźnicze przylegające od wschodu do Odwachu. Nie odbudowano także poważnie uszkodzonych kamienic od południa. Na miejscu tych obiektów powstały modernistyczne pawilony Galerii Miejskiej Arsenał i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, które jedynie nazwą i detalami architektonicznymi nawiązują do dawnej zabudowy śródrynkowej. Po rozbiórce zniszczonego Nowego Ratusza na rynek wróciła zrekonstruowana na podstawie pruskiej inwentaryzacji Waga Miejska. W ten sposób, zważywszy, że do odbudowanego ratusza nie wróciły władze miejskie, a do Odwachu wojsko, rynek zatracił swoją pierwotną funkcję administracyjną i handlową, pozostając jednak nadal reprezentacyjnym placem Poznania.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Odwach na Starym Rynku...

22.09.1948

Rozbiórka kamienic w z...

05.01.1949

Rozbiórka kamienic w z...

05.01.1949

Zrujnowana w wyniku dz...

24.02.1949

Model gipsowy odbudowy...

25.01.1949

Odbudowa Odwachu po zn...

1950

Ściana domu przy ul. K...

09.1950
Tytuł obiektu:

Ściana domu przy ul. Kurzanoga na Starym Rynku

Data obiektu:

09.1950

Autor/Twórca:

A. Holas

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Odgruzowywanie fundame...

1952
Tytuł obiektu:

Odgruzowywanie fundamentów zabudowy na Starym Rynku

Data obiektu:

1952

Autor/Twórca:

Ulatowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Fragment zniszczonej w...

10.1952

Odwach i ratusz odbudo...

05.1954
Tytuł obiektu:

Odwach i ratusz odbudowane po zniszczeniach wojennych

Data obiektu:

05.1954

Autor/Twórca:

R.S. Ulatowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Odbudowany po zniszcze...

03.1956

Wyników  191,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...