Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 127 obiekty/56 804 skanów
Wyników  191,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Blok śródrynkowy | MKZ

Do 1945 roku najważniejszymi budynkami w wewnętrznej zabudowie Starego Rynku były ratusz, Waga Miejska (rozebrana w 1890 roku i zastąpiona pruskim Nowym Ratuszem) i Odwach, a blok śródrynkowy uzupełniały sukiennice, arsenał, jatki rzeźnicze i chlebowe, domki budnicze od wschodu i kilkupiętrowe kamienice od południa. Zniszczenia spowodowane II wojną światową zmieniły ten układ urbanistyczny. Zrujnowaniu, a w konsekwencji rozebraniu uległy arsenał, sukiennice i jatki rzeźnicze przylegające od wschodu do Odwachu. Nie odbudowano także poważnie uszkodzonych kamienic od południa. Na miejscu tych obiektów powstały modernistyczne pawilony Galerii Miejskiej Arsenał i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, które jedynie nazwą i detalami architektonicznymi nawiązują do dawnej zabudowy śródrynkowej. Po rozbiórce zniszczonego Nowego Ratusza na rynek wróciła zrekonstruowana na podstawie pruskiej inwentaryzacji Waga Miejska. W ten sposób, zważywszy, że do odbudowanego ratusza nie wróciły władze miejskie, a do Odwachu wojsko, rynek zatracił swoją pierwotną funkcję administracyjną i handlową, pozostając jednak nadal reprezentacyjnym placem Poznania.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Układanie nowej nawier...

1964

Układanie nowej nawier...

1964

Układanie nowej nawier...

1964

Układanie nowej nawier...

1964

Wewnętrzna zabudowa St...

1966
Tytuł obiektu:

Wewnętrzna zabudowa Starego Rynku od strony ul. Szkolnej

Data obiektu:

1966

Autor/Twórca:

Janusz Korpal

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Modernistyczna zabudow...

07.1967 – 08.1967

Ulica Kurzanoga na zap...

07.1967 – 08.1967
Tytuł obiektu:

Ulica Kurzanoga na zapleczu domków budniczych na Starym Rynku

Data obiektu:

07.1967 – 08.1967

Autor/Twórca:

H. Kondziela

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Uliczka Jana Baptysty ...

1968

Wewnętrzna zabudowa St...

1968

Fragment pierzei półno...

1968

Plan realizacyjny odbu...

05.1969

Stary Rynek z lotu pta...

1969
Tytuł obiektu:

Stary Rynek z lotu ptaka

Data obiektu:

1969

Autor/Twórca:

Z. Staszyszyn

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Rzeźba św. Jana Nepomu...

08.1971

Ratusz i domki budnicz...

09.1975

Widok z wieży ratusza ...

06.1976
Tytuł obiektu:

Widok z wieży ratusza w kierunku południowo-zachodnim

Data obiektu:

06.1976

Autor/Twórca:

Eugeniusz Linette

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Fragment wewnętrznej z...

03.10.1977
Tytuł obiektu:

Fragment wewnętrznej zabudowy rynkowej od południa

Data obiektu:

03.10.1977

Autor/Twórca:

I. Sajkowska

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Fragment pierzei zacho...

03.10.1977

Ulica Różany Targ na S...

1988

Kamienica Stary Rynek ...

22.03.2002
Tytuł obiektu:

Kamienica Stary Rynek 9 w śródrynkowej zabudowie

Data obiektu:

22.03.2002

Autor/Twórca:

Jerzy Miecznikowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Blok śródrynkowy z Odw...

22.05.2012
Tytuł obiektu:

Blok śródrynkowy z Odwachem i Arsenałem

Data obiektu:

22.05.2012

Autor/Twórca:

Jerzy Miecznikowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Makieta Starego Rynku ...

22.05.2012
Tytuł obiektu:

Makieta Starego Rynku dla niewidomych

Data obiektu:

22.05.2012

Autor/Twórca:

Jerzy Miecznikowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Wyników  191,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...