Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 127 obiekty/56 804 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Widok z Góry Przemysła na pl. Wielkopolski

Opis:  Widok na pl. Wielkopolski (daw. plac Sapieżyński), który od wielu lat pełni funkcję targowiska. Plac otaczają tory tramwajowe tworzące pętlę tramwajową, jednakże współcześnie jest ona używana jedynie na wypadek awarii lub remontów sieci tramwajowej. Po prawej stronie widoczny fragment budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  29.04.1975
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  place, targowiska, rynki
Właściciel:  Stanisław Wiktor

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...