Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  21.04.1958 – 22.04.1958
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  HEROS
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał