Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  24.05.1913
Miejsce:  Dębiec
Autor/Twórca:  Hercelli
Sygnatura:  CYRYL_2_0_83_0002