Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  14.02.1958
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał