Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  08.05.1899
Sygnatura:  CYRYL_2_0_78_0002