Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  08.06.1957
Wydawca:  ZPAP, CBWA
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał