Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  01.03.1919
Miejsce:  Bydgoszcz
Autor/Twórca:  W. Koczorowski
Właściciel:  Aleksander Miklaszewski
Sygnatura:  CYRYL_100_38_4_0010