Opis:  Józef (urzędnik pocztowy, 1862-1945) i Marianna (z domu Owczarzak, 1869-1957) Pietraszakowie mieli ośmioro dzieci, z których trójka brała udział w powstaniu wielkopolskim, a później walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej: Kazimierz (ur. 26 listopada 1893 roku, zm. 17 lipca 1978 roku), Jan (ur. 8 grudnia 1898 roku, zm. 3 lutego 1993 roku) i Aleksander (ur. 2 maja 1902 roku, zm. 23 września 1987 roku). Talerz jest nie tylko cenną pamiątką rodzinną, ale także jedynym dowodem na udział w powstaniu wielkopolskim Jana Pietraszaka, który w przeciwieństwie do braci nie otrzymał żadnych odznaczeń i nie działał w organizacjach kombatanckich, stąd nie zachowały się dokumenty świadczące o jego służbie wojskowej.
Data obiektu:  30.01.1937
Miejsce:  Chodzież
Nazwa zespołu (kolekcji):  Varia | wielu właścicieli
Właściciel:  Mikołaj Pietraszak
Sygnatura:  CYRYL_100_13_1_0003