Typ obiektu:  audio
Data obiektu:  1988
Autor/Twórca:  Alojzy Stepka