Opis:  Spis dzienny przedstawień wystawianych na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu w okresie niemieckim od 06 lipca 1912 r. do 17 sierpnia 1919 r. i kontynuowany w dwudziestoleciu międzywojennym od 31 sierpnia 1919 r. do 14 stycznia 1934 r., dokonany przez dyżurujących w czasie spektakli strażaków. Spis zawiera datę, tytuł przedstawienia, informację o ewentualnym zagrożeniu pożarowym i podpis dyżurującego strażaka.
Typ obiektu:  księga
Data obiektu:  1912-1934
Sygnatura:  CYRYL_9_1_22_0108