Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  04.05.1957 – 05.05.1957
Autor/Twórca:  Jerzy Nowakowski
Opis fizyczny:  czarno-biały
Właściciel:  Jerzy Nowakowski