Opis:  Wieża Górnośląska, zaprojektowana przez profesora politechniki w Berlinie Hansa Poelziga, była pozostałością po Wystawie Wschodnioniemieckiej zorganizowanej w Poznaniu w 1911 r. W kopule wieży mieścił się zbiornik na wodę dla wodociągów miejskich, stąd nazywano ją także Wieżą Wodną. Choć budowla nie budziła zachwytu wśród poznaniaków, to znawcy architektury uznawali ją za dzieło wybitne.
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1906-1919
Właściciel:  Roman Trojanowicz