Opis:  szkoła powstała w 1919 r. jako Miejska Szkoła Handlowa, po przerwie spowodowanej II wojną światową, już w lutym 1945 r. przystąpiono do ponownej organizacji placówki
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1945-1947
Właściciel:  Roman Trojanowicz