Opis:  założony w 1911 r. i prowadzony przez ewangelicki zakon sióstr diakonisek, w 1946 r. przeszedł pod zarząd Uniwersytetu Poznańskiego, a w 1950 r. został przejęty przez nowo powstałą Akademią Medyczną; w czasie okupacji szpital został połączony z niemieckim lazaretem wojskowym i przyjmował głównie rannych z frontu wschodniego
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1939-1945
Właściciel:  Roman Trojanowicz