Opis:  Wieża Górnośląska, została zaprojektowana przez profesora politechniki w Berlinie Hansa Poelziga specjalnie na Wystawę Wschodnioniemiecką zorganizowaną w Poznaniu w 1911 r. W kopule wieży mieścił się zbiornik na wodę dla wodociągów miejskich, stąd nazywano ją także Wieżą Wodną. Choć budowla nie budziła zachwytu wśród poznaniaków, to znawcy architektury uznawali ją za dzieło wybitne.
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  05.1911 – 10.1911
Właściciel:  Roman Trojanowicz