Opis:  teren Wystawy Zwierząt Hodowlanych znajdował się w okolicach al. Okrężnej (po II wojny światowej ul. Przybyszewskiego, obecnie ten odcinek nosi nazwę ul. Reymonta)
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1929
Miejsce:  Poznań
Właściciel:  Roman Trojanowicz