Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  21.01.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor