Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1950-1955
Hasła przedmiotowe:  porty, rzeki, porty rzeczne, nabrzeża, magazyny, palarnie, kawy
Opis fizyczny:  14x9 cm; czarno-biała