Opis:  w prezentacji wykorzystano zdjęcia ze zbiorów Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu; dźwięk - VincePest11 freesoung.org Creative Commons CC BY-NC 3.0
Data obiektu:  2018
Miejsce:  Stary Rynek
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja wschodnia | MKZ
Zobacz lokalizację obiektu na mapie