Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  25.05.1906
Autor/Twórca:  Ireneusz Wierzejewski