Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  14.05.1906
Miejsce:  Würzburg
Autor/Twórca:  Ireneusz Wierzejewski