Typ obiektu:  rękopis
Data obiektu:  16.03.1889
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Juliusz Dinder