Typ obiektu:  druk
Data obiektu:  16.12.1931
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  kursy, egzaminy, zawiadomienia, urzędnicy
Sygnatura:  CYRYL_81_0_1_4_0026