Typ obiektu:  świadectwo
Data obiektu:  28.09.1922
Hasła przedmiotowe:  świadectwa, szkoły, kupcy, kupiectwo
Sygnatura:  CYRYL_81_0_1_4_0025