Typ obiektu:  druk
Data obiektu:  13.07.1939
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  radia, radiostacje, odbiorniki radiowe