Typ obiektu:  dokument
Data obiektu:  17.06.1939
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  dokumenty, dowody, dowody osobiste