Opis:  wielokrotnie przebudowywana w XVII, w 2. poł. XVIII i na pocz. XX wieku, zachowała sklepione kolebkowo piwnice, górną część fasady z późnobarokowym szczytem oraz dwa stropy - w przyziemiu późnorenesansowy z siedemnastowiecznymi modrzewiowymi belkami i na pierwszym piętrze, w 1958 roku zrekonstruowano parter i piętro na podstawie materiału ikonograficznego
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  04.1958
Autor/Twórca:  Pawlak
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ
Opis fizyczny:  12,5x18 cm; czarno-biała