Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  03.10.1977
Autor/Twórca:  I. Sajkowska
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ
Opis fizyczny:  13x17,5 cm; czarno-biała