Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1965
Autor/Twórca:  Brunon Cynalewski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ
Opis fizyczny:  13x17,5 cm; czarno-biała