Typ obiektu:  fotografia
Autor/Twórca:  fot. R.S. Ulatowski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ