Opis:  blankiet z napisami w języku niemieckim, wydrukowany w latach 1910-20, notatki sporządzono w języku polskim i niemieckim
Typ obiektu:  druk
Data obiektu:  1922-1930
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_81_0_1_1_0012