Opis:  reprodukcja z: Julius Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler
der Provinz Posen, Berlin 1895-98
Nazwa zespołu (kolekcji):  Stary Rynek. Pierzeja wschodnia | MKZ