Opis:  po konserwacji przeprowadzonej w 1984 roku okazało się, że obraz został przemalowany, a jego podstawę stanowiło dzieło Juliusa von Minutoliego z 1833 roku (pod warstwą grubego olejnego przemalowania na krawędziach znajdowały się arkady z figurami świętych, a żagle łodzi kryły pręgierz i fontannę Prozerpiny)
Typ obiektu:  druk
Nazwa zespołu (kolekcji):  Ratusz | MKZ
Opis fizyczny:  17x14 cm