Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  25.05.1954
Autor/Twórca:  A. Holas
Nazwa zespołu (kolekcji):  Sukiennice | MKZ