Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  01.1954
Autor/Twórca:  Czarnecki
Nazwa zespołu (kolekcji):  Sukiennice | MKZ