Typ obiektu:  fotografia
Autor/Twórca:  reprod. fot. Maćkowiak
Nazwa zespołu (kolekcji):  Sukiennice | MKZ