Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1927
Autor/Twórca:  R.S. Ulatowski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Odwach | MKZ